Søg
Close this search box.

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

1 Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Ollerup Maskinfabrik A/S

CVR 33272219

Holbækvej 79 4200 Slagelse

Tlf. 58 26 60 28

2 Beskrivelse af behandling

Formål

Levering af vores ydelser

Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på ordrebehandling, som du har anmodet om.

Markedsføring

Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig i forhold til konkrete ordrer samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve.

Kategorier af kundens personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af kundernes personoplysning om dig:

A. Virksomhedens navn

B. Adresse

C. CVR nummer

D. Kontaktperson

E. E-mail

F.  Telefonnummer

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

F.eks.:

· Direkte fra dig

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet på følgende behandlingsgrundlag.

F.eks.:

· Artikel 6.1.a (samtykke)

· Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn 33901275 af en kontrakt, som du er part i)

· Artikel 9.2.f (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares)

· Artikel 9.2.g (nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret)

· Artikel 10, jf. § 8 i databeskyttelsesloven

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

· Leverandører af finansielle og IT ydelser som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

· JL Consult ved Jesper Nielsen. CVR 17019503.

· PWC ved Brian Petersen. CVR 33901275.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

F.eks.:

· Op til 5 år for alle finansbilag

· Op til 5 år for al ordrehistorik

· Dine kontaktoplysninger, så længe, vi har kontakt med din som kunde eller som leverandør. 

3 Konsekvenser ved behandlingen Såfremt ovenstående ved en fejl overtrædes
Der sker en påtale ved gentagende gange tages det op på ledelses niveau.

4 Pligtmæssig information

Nedenstående oplysningerne er obligatoriske, såfremt du er kunde hos os. Hvis du ikke giver disse oplysninger, vil vi ikke være i stand til at levere varer eller ydelser til dig:

· CVR-nummer

· Virksomhedens navn

· Leveringsadresse

· Faktureringsadresse

· Kontaktperson med e-mail og telefonnummer

5 Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

· Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine     personoplysninger.

· Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 

· Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring

· Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

· Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

· Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: kontakte Jens Grønfelt Larsen.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.